Top
เกี่ยวกับเรา | ABOUT US

บริษัทไบฟรอสเคมเทค จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย จำหน่ายวัตถุดิบสารเคมีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด อุตสาหกรรมเคมีก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ

เราเน้นการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงความสม่ำเสมอในการจัดส่งสินค้า การเก็บสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลังให้เพียงพอกับความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตของลูกค้า แม้ในสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมเคมี